ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

 

Ονοματεπώνυμο:  *
Εταιρεία:  *
Διεύθυνση: *
Εταιρικό Email:  *
Προσωπικό Email:  *
Κινητό Τηλ:  *
Αρ. Φαξ:
----------------------------------------------------------------------
ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ Σημειώστε σε ποια Παράλληλη Συζήτηση θα θέλατε να παρευρεθείτε στη Ενότητα 3 σημειώνοντας (χ) στο ανάλογο τετραγωνάκι. Πέμπτη 13 Οκτωβρίου 2016
 *
----------------------------------------------------------------------
ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Σημειώστε εάν επιθυμήτε να κάνετε χρήση Μεταφραστικού Μέσου κατα την διάρκεια των εργασιών του Συνεδρίου.
 *
 
  Παρακαλούμε, εισάγετε τον αριθμό παρακάτω