ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

 

Ονοματεπώνυμο:  *
Εταιρεία:  *
Διεύθυνση: *
Εταιρικό Email:  *
Προσωπικό Email:  *
Κινητό Τηλ:  *
Αρ. Φαξ:
----------------------------------------------------------------------
ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ Σημειώστε σε ποια Παράλληλη Συζήτηση θα θέλατε να παρευρεθείτε στη Ενότητα 3 σημειώνοντας (χ) στο ανάλογο τετραγωνάκι. Τετάρτη 8 Οκτωβρίου 2017. Τα θέματα και οι Εισηγητές των Παράλληλων Συζητήσεων αναφέρονται στο πρόγραμμα του Συνεδρίου.
 *
----------------------------------------------------------------------
ΜΕΛΟΣ
 *
----------------------------------------------------------------------
 
  Παρακαλούμε, εισάγετε τον αριθμό παρακάτω
 

Σε περίπτωση όπου:

1 Έχουν συμπληρωθεί οι θέσεις της Ανοικτής Συζήτησης που επιλέξατε.
2. Δεν έχετε σημειώση την επιλογή προτίμησης σας τότε το Ασφαλιστικό Ινστιτούτο θα καθορίσει την Ανοικτή Συζήτηση την οποία θα παρακολουθήσετε, κατά την δική του εκτίμηση και σύμφωνα με τις ανάγκες του Συνεδρίου.

τότε το Ασφαλιστικό Ινστιτούτο θα καθορίσει την Ανοικτή Συζήτηση την οποία θα παρακολουθήσετε, κατά την δική του εκτίμηση και σύμφωνα με τις ανάγκες του Συνεδρίου.